Biograf

Efter overnatning og herlig morgenmad på Flakfortet sejlede vi sammen med "Passat" en lille tur til Saltholm.

Lidt om Saltholm:
Øen
er Danmarks21.-største Ø beliggende i Øresund 5  ca. 12 km fra København. Øresundsforbindelse passerer øen ca. en kilometer mod sydvest. Øen er 16 km² og har højeste naturlige bakker på 1-2meter over den flade strandeng. Højeste punkt er Harehøj (3 m over havets overflade). Træer er der så godt som ingen af, og øen har en flad strandeng, som oversvømmes i stormvejr, øen har derfor siden middelalderen primært været brugt til græsning. Cirka 1.000 køer græsser på øen om sommeren.

Plantelivet er rigt og omfatter blandt andre Blå Iris (Iris spuria), lægeurterne Bulmeurt (Hyoscyamus niger) og Almindelig Hjertespand (Leonurus cardiaca) og den sjældne Øresunds-Hønsetarm (Cerastium diffusum ssp. subtetrandrum). Dette var i 1983 medvirkende til, at øen blev fredet En planlagt ny lufthavn på Saltholm blev herefter opgivet.

Øens fugleliv er et af Danmarks rigeste. I træktiden kan øen tiltrække omkring 70.000 fugle. 18.000 par fugle yngler hvert år på øen. Specielt skal nævnes edderfuglekolonien som ikke blot er Danmarks største, men også er den største i Nordeuropa . En lille sælkoloni er også en del af dyrelivet på øen.

Saltholm blev anvendt som karantænestation under pestepidemien i 1709. Alle udlændinge, der ønskede at besøge København, skulle opholde sig 40 dage på øen. Saltholm blev af staten i 1873 solgt til landmænd på Amager og er i dag ejet af cirka 200 lodsejere.

I en kort årrække fra 1919 til 1936 havde øen en skolebygning, og der har været faste beboere på øen siden middelalderen. Størst har befolkningstallet været om sommeren. I alt omfatter bebyggelserne på Saltholm 2 gårde og 12 huse, og i 2005 havde øen fire faste beboere.

Af naturressourcer på øen har
kalken endvidere været udnyttet. Kalken blev brugt til mørtel og især til genopbygningen af København efter de omfattende brande i 1700-tallet . Den erhvervsmæssige brydning standsede  i 1935 .