Kjøbenhavnske træsejlere

Se flere billeder under "KTS billeder" i menuen

Torsdagssejlads

Vi er så heldige at ligge i Svanemøllehavn, ikke langt fra hvor vi bor. Her holder Kjøbenhavnske træsejlere til. Vi kapsejler hver torsdag i sommersæsonen, og det er super inspirerende at møde så mange dedikerede træsejlere og Danmarks vel nok største forsamling af smukke gamle træbåde –et helt fantastisk syn, når vi sejler ud imellem 10-25 vidunderlige både for fulde sejl. Du kan læse lidt mere om foreningen og se billeder fra vores sejladser på www.kbh.traesejlere.dk . Eller læs artiklen som blev bragt i DFÆL medlemsblad november 2008:

De Kjøbenhavnske Træsejlere –

i fuld fart fremad.
Af Stig Ekblom

"Igennem to somre har jeg sejlet med i strandkrydseren
”Dida IV” 3-4 gange om året for at deltage i Kjøbenhavnske
Træsejleres ugentlige kapsejladser. Egentlig har jeg jo
min egen nordiske krydser ”CAN III” i Roskilde, men der
sker der ikke så meget i den retning.

I København sker der til gengæld noget – der er virkelig
noget at stræbe efter for os andre ude i landet!

Her møder mellem 10 og 25 både frem hver torsdag
gennem sommeren og dyster energisk og fornøjet med hinanden.
Det er jo et herligt syn med alle disse træbåde, inter-
essant at se hvor ens og forskelligt de sejler, herligt at høre
de glade bemærkninger, der udveksles mellem bådene. Allerede
samme aften får man tilsendt resultaterne af kapsejladsen
pr. email, og næste dag kan man ofte se en masse
billeder af aftenens deltagere på træsejlernes fotoblog på
nettet.

Her kan man nyde spidsgatternes fyldige kroppe i tætte
nærkampe, den store gamle yawl ”Sindbad II”s imponerende
gaffelriggede sejlføring, den lille BB’elver ”Bergliot”s
ivrige stræben for at holde sig i feltet, den nyrestaurerede 6
meter ”Oui Oui”s kraftfulde elegance i evig strid med den
myggeagtigt spinkle 30m2 skærgårdskrydser ”Trollungen”
– og meget mere. Fotos mættede af rå kamp og råhygge –
og herligt, kompetent og varmt kommenteret af blogbestyreren
Niels Laursen.

Et årsprogram ser feks. sådan ud: Ugentlige aftenkapsejladser,
startende i maj med en ”Tune-up-sejlads”, der
ikke tæller i den samlede opgørelse. Et årligt Kjøbenhavnsmesterskab,
afholdt i en weekend før sommerferien. Fælles
weekend-sejltur til Hven i september. Årsmøde i oktober,
med præmieoverrækkelse, diskussion af næste års aktiviteter
og regler – og hyggelig fællesmiddag, sidst med 55 deltagere.
En julefrokost med mange glade gæster. Efter nytår
en fællesudflugt til Ystad og et regelkursus om NNL og
kapsejladsreglerne.

Godt fremmøde til det hele – alt i alt et aktivitetsniveau,
mange almindelige sejlklubber ville være stolte af at
kunne opretholde.

Jeg inviterede Niels Laursen hjem til mig i slutningen af
oktober for at få mere at vide om disse Kjøbenhavnske
Træsejlere. Niels startede med at slå fast, at han absolut
ikke vil gøres ansvarlig for succes’en; han er kun én af flere
energiske ildsjæle i opbygningen af foreningen. Men når
bare jeg slog dét fast her i bladet, så ville han da gerne tale
for foretagendet – ikke mindst for at inspirere andre til at
rejse sådanne aktiviteter rundt om i landet.

Hvordan er det dog kommet så vidt, Niels?

"For 10 år siden ville nogle træsejlere sætte skub i en tidligere
tradition for københavnske kapsejladser i træbåde.
For at få mere retfærdig konkurrence ind i det, udviklede
Thorbjørn Andersen og Henrik Effersøe målereglen NNL.
Denne er jo er en moderniseret udgave af den gamle og
mangeårige måleregel NL, Nordisk længde, hvor man kan
tage hensyn til, at der siden dengang er kommet motorer i
bådene eller aluminiumsmaster på dem.
Og så er antallet af deltagere bare vokset og vokset siden
– og aktiviteterne ligesådan."

I har jo et foreningsliv som en rigtig aktiv sejlklub, hvordan har
det kunne lade sig gøre?

"Vi er nu egentlig meget anderledes end en sejlklub. Vi har
ingen formand og bestyrelse, ingen økonomi, intet krav
om medlemskab, ingen foreningslove. Men vi har en fælles
interesse i at sejle træbåd – og netop vores løse struktur
tror jeg er fristende for nye interesserede. Her kan man
deltage uden at forpligte sig, man kan bare komme og
kigge uden at hænge på noget. Man kan endda sejle med
de første gange uden at have noget målebrev. Der skal ikke
være noget, der begrænser nye interesserede i at komme
med og sejle. Og når de har prøvet det et par gange – så er
de ”hooked”. Det har lokket flere og flere til efterhånden,
og det går fint sådan, så det har vi ikke nogen planer om at
ændre på."